Järn hjälper kroppen och blodet – Bästa järntillskottet 2024!

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Järn är ett viktigt näringsämne som på daglig basis hjälper kroppen att utföra många olika funktioner. En av de viktigaste av dessa funktioner är den transport av syre som sker i blodet. Här informerar vi om järnbrist, rekommenderat intag av järn samt kosttillskott som innehåller denna nutrient.

Järnbrist

Järnbrist till följd av dåliga kostvanor är ovanligt här i Sverige, men en brist kan uppstå till följd av ökade förluster av järn (till exempel genom blödning). Järnbrist kopplas ofta till utveckling av anemi, vilket är ett tillstånd som uppstår till följd av en brist på friska röda blodkroppar. Järn hjälper till att metabolisera proteiner och spelar en viktig roll i produktionen av hemoglobin och röda blodkroppar, vilket gör att det bidrar till att förebygga anemi.

Anemi till följd av järnbrist är ett ganska vanligt tillstånd som enkelt kan behandlas. Låga nivåer av järn uppstår ofta på grund av blodförlust eller en förmåga att uppta tillräckligt mycket järn genom kosten. I sällsynta fall kan denna brist även uppstå på grund av bristfällig kosthållning.

Tecken på järnbrist

En järnbrist kan leda till följande symtom och tillstånd:

 • Anemi
 • Kronisk trötthet eller låg energi
 • Bleknad eller gulnad av hyn
 • Andfåddhet
 • Onormal hjärtrytm
 • Tecken på en hormonell obalans
 • Svårigheter att motionera
 • Muskelsvaghet
 • Förändrad aptit
 • Sömnsvårigheter
 • Viktförändringar
 • Hosta
 • Koncentrations-, inlärnings- och minnessvårigheter
 • Sår på/i mun eller tunga
 • Humörsvängningar
 • Övriga trötthetssymtom

Kvinnor löper ökad risk att drabbas av järnbrist

Den mängd järn som en person på daglig basis behöver för att förebygga en järnbrist varierar beroende på ålder och kön. Kvinnor behöver mer järn än män eftersom de förlorar en viss mängd järn i samband med sin månatliga menstruering.

Ungefär samtidigt som en kvinna för första gången börjar menstruera, ökar hennes dagliga behov av järn. Behovet minskar igen när kvinnan når sin menopaus. Kvinnor i åldrarna 19 till 50 år behöver mest järn av alla grupper – cirka 18 mg järn per dag. Män i samma ålder klarar sig dock med betydligt mindre och löper trots detta mindre risk att drabbas av en järnbrist. Män behöver endast omkring 8 mg järn per dag.

Det finns även andra riskfaktorer som kan göra att man löper ökad risk att drabbas av järnbrist. Några av de vanligaste anledningarna till att en järnbrist uppstår är att man:

 • äter en vegansk eller vegetarisk kost (vilken inte inkluderar animaliska proteinkällor som är naturligt rika på järn)
 • tränar mycket (vilket kan skada de röda blodkropparna)
  är gravid eller ammar
 • någonsin har haft njursvikt
 • genomgår, eller har genomgått, dialys (vilken kan avlägsna järn från kroppen)
  tidigare har haft magsår
 • har en känd mag-tarmsjukdom som begränsar din förmåga att uppta näringsämnen, till exempel Crohns sjukdom, glutenintolerans eller ulcerös kolit
 • du nyligen har opererats eller av annan anledning förlorat blod, exempelvis om du har donerat blod

Som tur är, är en järnbrist vanligtvis ganska enkel att identifiera med hjälp av ett enkelt blodtest. Faktum är att vissa personer upptäcker att de har en järnbrist när de försöker donera blod och det test som föregår denna process avslöjar att järnnivåerna är låga. Det är rekommenderat att du låter kontrollera ditt blod på daglig basis för att se om du behöver öka ditt järnintag. Detta gäller särskilt om du är gravid, vegetarian eller har en matsmältningsstörning.

Rekommenderat intag av järn

Det intag av järn som rekommenderas varierar mellan olika ålderskategorier:

Ålder/gruppRDI
Barn under 6 år8 mg
Barn 6-9 år9 mg
Barn 10-13 år, pojkar 14-17 år11 mg
Flickor 14-17 år15 mg
Kvinnor som inte nått sin menopaus15 mg
Övriga vuxna individer9 mg

Kosttillskott för behandling av järnbrist

När en person har alltför mycket järn i sitt blod, kan detta orsaka problem på samma sätt som en järnbrist. Järnöverbelastning kallas det tillstånd då ett överflöd av järn samlas i kroppens vävnader. Detta tillstånd kan orsaka en sjukdom som heter hemokromatos. Det är osannolikt att detta inträffar enbart till följd av att man äter järnrika livsmedel. Hemokromatos orsakas istället vanligtvis av antingen genetiska avvikelser eller av att man konsumerar för stora mängder av kosttillskott med järn.

Höga doser av järn i form av kosttillskott (45 mg om dagen eller mer) kan även orsaka biverkningar såsom illamående, kräkningar, kramper och förstoppning. Järn i måttliga mängder tros dock vara väl tolererat och bör inte ge upphov till betydande biverkningar.

Det man bör ha i åtanke är att järn kan interagera med andra näringsämnen som exempelvis kalcium. Vissa studier visar att kalcium kan störa upptaget av järn, även om denna verkan inte är helt säkerställd. Vissa experter hävdar att personer som tar kalcium och järn som kosttillskott bör ta dessa tillskott separat, genom att fördelar intagen över dagen, för att de bägge tillskotten ska ge önskad effekt.

Hos personer som har tagit läkemedel mot Parkinsons sjukdom, hjärtsjukdom eller cancer kan läkemedlen malabsorberas när även kosttillskott med järn tas. Därför bör du konsultera din läkare innan du tar järn som kosttillskott om du använder eller har använt en sådan medicin.

Dela den här artikeln med dina vänner ❤

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

NYA kampanjer varje månad